Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK407 Prominentfon

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AF7, AF7, AB2, AL4, AZ1


Popis: Tříobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, tří skleněné stupnice prosvěcované dle zvoleného rozsahu.

Description: 3 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, 3 glass scales.