Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK4679

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF12, EL12, EM11, AZ12

Rozměry/ Size: 530 x 302 x 270 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (předvolba 6 obvodů) (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, osm tlačítek předvolby, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Na obrázku je provedení bez tlačítek se zakrytým výřezem.

Description: 7 circuit (6 circuit, when preselector works) superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, 8 tuning buttons, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale. The receiver on photo is from tuning buttons less series, the place for them is covered by metal line.