Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK600 Perun

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EF9, EBC3, EL6, EM1. EF6, EB1, AZ4


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, automatické zabrzdění ladicího knoflíku (část serie bez automatiky). Dřevěná skříň, tři skleněné stupnice prosvěcované podle zvoleného rozsahu.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, automatic tuning knob brake. Wooden cabinet, 3 glass scales.