Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 2511 "Vítěz"


Rok výroby/ Production: 1928/29

Elektronky/ Tubes: E442, E442, E428, C453, 1823

Rozměry/ Size: 496 x 275 x 233 mm

Popis: Tříobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Bez reproduktoru. Skříň je tvořena kovovým rámem s výplněmi z tvrzeného papíru, celuloidová stupnice. Otevíratelné víko, blokováné přepínačem vlnových rozsahů proti náhodnému otevření za provozu. V poloze "Vypnuto" je možno přijímač zamknout klíčkem. Ve své době byl přijímač natolik oblíbený a spolehlivý, že se mu dostalo lidového označení "Vítěz"

Description: 3-circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. With separated speaker. Metal frame cabinet with covers from hardened paper, celluloid scale. Open up cover with key.