Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 470A, 470U

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes:

  • 470A: EK2, EF9, EBL1, AZ1
  • 470U: EK2, EF9, CBL1, CY1, C1(C9)
  • Rozměry/ Size: 482 x 280 x 220 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé (verze "U" i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, bakelitová skříň, skleněná stupnice se zářivou úpravou.

    Description: 7-circuit superheterodyne (SW, MW, LW) for AC ("U" version also from DC) 120-245V/50Hz power net. Dynamic speaker with permanent magnet. Bakelite cabinet, glass scale.