Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 471A

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 505 x 320 x 230 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, měděné ozdobné lišty, skleněná stupnice se zářivou úpravou.

Description: 7-circuit superheterodyne (SW, MW, LW) for AC 120-245V/50Hz power net. Dynamic speaker with permanent magnet, tube tuning indicator. Wooden cabinet, metal (Cu) lines, glass scale.