Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 480A

Rok výroby/Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 480 x 320 x 230 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, bakelite cabinet, glass scale.