Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 520A Octode Super

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: AK1, AF2, AB1, E446, E443H, 506

Rozměry/ Size: 407 x 288 x 200 mm.


Popis: Sedmiobvodový superhet (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, bakelitový rámeček, celuloidová stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale, bakelite frame.