Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 735A

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 528 x 422 x 205 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídané sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), mechanická tlačítková předvolba vysílačů (tzv. Linodyn), dřevěná skříň, bakelitová maska, skleněná stupnice. Tlačítková předvolba ovládá přímo ladicí kondenzátor, který je vsuvný, nikoliv otočný. Pod každým tlačítkem je ladicí šroub, kterým se při stisknutém tlačítku pomocí přípravku naladí žádaná stanice. Každý vlnový rozsah má svá pevně určená tlačítka předvolby, kromě toho je možnost ručního ladění zmáčknutím tlačítka příslušného vlnového rozsahu a zasunutím knoflíku ladění, kterým se pak normálně ladí.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, 6 tuning preset buttons (Linodyn). Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame.