Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 738B

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: B255, B262, B228, B262, B217, B240


Popis: Tříobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dvojčinný koncový zesilovač. Dřevěná skříň, bakelitový rámeček, celuloidová stupnice.

Description: 3 circuit linear receiver (MW, LW) powered from batteries. Dynamic speaker, push-pull power amplifier. Wooden cabinet.