Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 796A Sonata

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1

Rozměry/ Size: 554 x 433 x 275 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), jednoknoflíková obsluha, dřevěná skříň, kovový kruh, skleněná stupnice ve výklopném bakelitovém rámečku. V tomto přístroji Philips poprvé použil elektronkový indikátor vyladění a obsluhu jedním knoflíkem, který otáčením ladil, svislým posuvem řídil hlasitost a vodorovným tónovou clonu, kdy se pohyb knoflíku převádí Bowdenovými lanky na příslušné potenciometry. Prstencovým kolečkem pod knoflíkem se přepínaly vlnové rozsahy.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, central knob control (band switch, tuning, volume and tone controls). Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frame.