Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 978X "Trenčín"

Rok výroby/ Production: 1945/46

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, 2x EBL1, EF9, EM4, AZ1

Cena/ Price: 18126,60 Kčs


Popis: Skříňové gramorádio - sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. 2 dynamické reproduktory s permanentním magnetem o průměru 260 mm, dvojčinný nf zesilovač o výkonu 7W, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná výklopná stupnice, jednorychlostní gramofon 78 otáček, elektromagnetická přenoska na výměnné ocelové jehly.

Description: Console - 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. 2 dynamic speakers, push-pull amplifier 7W, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frames, 78 rpm player with electromagnetic pick-up.