Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rektra RA12

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě 110- 245V/50Hz (=Philips 471A). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovová ozdobná lišta.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 471A). Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale, metal line.