Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rektra RA89

Rok výroby: 1940/41

Elektronky: ECH3, ECL11, AZ1


Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem, mřížkovou detekcí a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice, smaltovaný znak firmy.

Description: 5 circuit superheterodyne receiver (SW, MW, LW), dynamic excited speaker, wooden cabinet, glass tuning scale.