Rektra

Radioelektra spol. s r.o., Praha-Hloubětín

Firma vznikla v letech 1936-37 jako interní značka koncernu Philips. Důvodem pro její vznik byl zřejmě klesající zájem o radiopřijímače Philips. Rozmach fašismu a ohrožení existence Československa nacistickým Německem vedlo obyvatele republiky k odmítání všeho, co bylo německé. Protože fa Philips byla zřejmě řízena německou centrálou v Berlíně, obrátil se tento bojkot i proti ní a proto bylo nutné urychleně najít náhradní řešení. Výsledkem byly radiopřijímače Rektra, přístroje osazené neoznačeným chassis Philips s vlastní skříňkou. Použité elektronky nesly značku Triotron, což byla rovněž interní ochranná známka koncernu Philips. Jedinou výjimkou je přijímač RA89, dvouelektronkový superhet s koncovou elektronkou ECL11 fy Telefunken, který neměl svého Philipsovského dvojníka.