Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Sigma Fenomen

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes:

  • Fenomen: EF6, EF6, EL3, AZ1
  • Fenomen U: EF6, EF6, CL4, CY1, C1 (C2)
  • Fenomen B: KF4, KF4, KL4
  • Rozměry/ Size: 516 x 290 x 230 mm


    Popis: Dvouobvodový (KV, SV, DV) přímozesilující přijímač s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, dřevěná skříň, bílý dřevěný rámeček, skleněná stupnice.


    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC, AC/DC net or battery. Dynamic speaker. Wooden cabinet, white wooden frame, glass scale.