Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Sigma Portable

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes:

  • Portable: AF7, B443, 1801
  • Portable Universal: CF7, CL1, CY1, C1 (C2)
  • Rozměry/ Size: 265 x 192 x 155 mm


    Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě (Universal i ze stejnosměrné sítě a B z baterií). Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

    Description: 1 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net (Portable Universal from AC/DC net, Portable B from batteries). Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale .