Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla SM684E


Rok výroby/ Production: 1990/91


Popis: Kompaktní věž, obsahující gramofon, tuner, 2 kazetové magnetofony a výkonový zesilovač, s oddělenými reproduktory.

  • Gramofon HC30 s magnetodynamickou vložkou a koncovým vypínáním, rychlosti 33-45 ot.
  • Tuner - rozsahy KV, SV, VKV OIRT i CCIR, ruční ladění, AFC, přepínač mono/stereo.
  • Magnetofony - elektronicky ovládané jednomotorové mechaniky japonského původu, mechanika "A": přepínač Fe-Cr, ruční nebo automatické řízení záznamové úrovně, indikátory úrovně signálu ze svítivých diod LED, počitadlo pásku, mechanika "B" - jen přehrávání a převíjení, bez další výbavy. Funkce synchronizovaného rychlopřepisu a nekonečného přehrávání a převíjení zpět
  • Zesilovač - výkon 2x 10W, pětipásmový odpojitelný ekvalizér, přepínač zdrojů signálu, vstup a výstup pro externí zdroj signálu, vypínač reproduktorů.

  • Description: Compact system with gramo player, 2 cassette recorders, tuner and power amplifier, powered from AC net 220V.
  • Gramoplayer HC30, MM cartridge, 33/45 rpm
  • Tuner - AM (SW, MW), FM OIRT 66-73MHz, CCIR 88-108MHz, manual tuning, AFC, mono/stereo switch.
  • Cassette recorders - one motor full logic control, Fe-Cr switch, LED level indicator, manual/automatic level control, counter. Synchronized double speed dubbing, endless continuous play - rewind.
  • Amplifier - 2x 10W, 5 channel equaliser with switch off control, input selector, speaker switch.