Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tungsram Standard Super 33

Rok výroby/ Production: 1932/33

Elektronky/ Tubes: 2x AS4125, AS495, 2x AR4101, APP4120, PV4100

Popis: Šestiobvodový superhet s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Dřevěná skříňka, papírová válcová stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, paper scale.