Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Grand Onyx


Rok výroby/ Production: 1945/46

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, AZ11

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150 a 220V/50Hz (51W). Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net 110, 125, 150 a 220V/50Hz (51W). Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.