Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Oasa

Rok výroby: 1938/39

Elektronky: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový zesilovač. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne receiver (SW, MW, LW) powered from batteries. Dynamic speaker, push-pull amplifier. Wooden cabinet, glass scale.