Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Smaragd

Rok výroby/ Production: 1944/45

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11

Rozměry/ Size: 590 x 385 x 285 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovové a bakelitové lišty.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net 120-220V. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale, metal and bakelite lines.