Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Super Bali

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes:

  • Super Bali~: RENS1284, RES964, RGN1064
  • Super Bali=: RENS1823d, RENS1818, Osram B

    Rozměry/ Size: 375 x 365 x 205 mm


    Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě (SUper Bali= jen ze stejnosměrné sítě). Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, plechová stupnice s celuloidovým krytem.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC or DC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, metal scale covered by celluloid.