Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1014A "Fuga"

Rok výroby/ Production: 1965/67 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vypínání přijímače, přepínání tónových rejstříků a feritové antény, oddělená regulace výšek a hloubek, selenový usměrňovač PM28RA, natáčecí feritová anténa, plošné spoje. Čtyřrychlostní gramofon H205 (16, 33, 45, 78 ot.) pod odklápěcím krytem. 2 reproduktory, oválný 255 x 160 mm a výškový kruhový o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač je typu 536A "Teslaton". Vývozní verze s VKV rozsahem CCIR 87,5-100 MHz.

Fuga (italsky útěk, únik) je polyfonní imitační instrumentální hudební skladba, obvykle dvou- až šestihlasá. Jejím základem je krátké hlavní téma, které je v úvodní části zopakováno postupně ve všech hlasech a dále je rozvíjeno pomocí technik kontrapunktu.


Description: Radiogram with 6 circuits AM - 8 circuits FM receiver, 4 speed gramophone H205 (16, 33, 45, 78 rpm), piezo pick-up with 2 needles. Two speakers, rotation ferrite antenna, sound selector, bass/treble regulation, selenium rectifier PM28RA. Wooden cabinet, glass scale, printed circuit board. Based on the 536A "Teslaton" receiver.