Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1018A "Liberta 2"


Rok výroby/ Production: 1963/64 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80

Cena / Price (1965): 1200,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač PM28RA. Čtyřrychlostní gramofon H204 (16, 33, 45, 78 ot.) s piezoelektrickou vložkou pod odklopným víkem. Dva kruhové reproduktory o prům. 165 mm na bocích skříně a jeden oválný výškový vpředu, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač je typu 428A "Gavota 2".


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne with gramo player H204 (16, 33, 45, 78 rpm) powered from AC net 120-220V/50Hz. Band switch and tone control keyboard, 3 speakers, ferrite antena, tube tuning indicator, selenium rectifier PM28RA, glass scale, wooden cabinet. Based on the 428A "Gavota 2" receiver.