Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1028A "Stereo Rytmus"


Rok výroby/ Production: 1975/76 (Tesla Bratislava, n.p.)

Popis: 8+1 obvodový (KV, SV, DV) a 10+3 obvodový (VKV) tranzistorový superhet s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem (2x 2,5W) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Vestavěný stereofonní gramofon HC13/05 (16, 33, 45 ot.). Dekodér pro příjem stereofonního vysílání dle normy FCC Multiplex. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, oddělená regulace hlasitosti, tónové clony a vyvážení kanálů tahovými potenciometry, feritová anténa, samostatné reproduktorové skříňky (nejsou vyobrazeny), plexisklová stupnice, dřevěná skříň, odklopné víko s gramofonem.


Description: 8+1 circuit AM (SW, MW, LW) - 10+3 circuit FM OIRT (66-73 MHz) all transistor stereo superheterodyne with stereo gramophone player HC13/05 (16, 33, 45 rpm) for AC 220V/50Hz power supply. Stereo decoder FCC-Multiplex for stereo broadcasting. Keyboard for band and power switch, volume/ tone/ balance control, ferrite antena. Wooden cabinet, plexiglass scale, opening cover with gramoplayer. Speakers in separated boxes (not shown).