Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1128A "Pastorále"

Rok výroby/ Production: 1972/73 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, KA501, PM28RA

Cena/ Price (1973) 3100,- Kčs


Popis: Osmiobvodový (VKV OIRT), šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ferritová anténa, plošné spoje. Třírychlostní (16, 33, 45 ot.) gramofon HC07/07 se stereofonní piezoelektrickou vložkou VK4302. Dva kruhové reproduktory, středotónový o prům. 200 mm a výškový o prům 100mm. Skleněná stupnice, dřevěná stojanová skříň s prostorem na gramodesky, knoflíky z černého plastu s hliníkovými terči. Přijímač je typu 541A "Bohéma".

Pastorále je drobná instrumentální skladba rázu pastýřské písně.


Description: Radiogram with 6 circuits AM (SW, MW, LW), 8 circuits FM receiver, 3 speed gramophone HC07/07 (16, 33, 45), piezo stereo pick-up VK4302. 2 round speakers, ferrite antenna, printed circuit board. Wooden cabinet, glass scale, plastic knobs with aluminium spots. Based on the 541A "Bohéma" receiver.