Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2103BV "Luxus"


Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 2x ECC85, ECH81, 2x EBF89, EABC80, EL84

Úprava vibračního měniče (AR A1/1979)


Popis: Autorádio - superhet s rozsahem VKV OIRT a SV a napájením z autobaterie 6 nebo 12V. Automatické ladění stiskem přepínače vlnových rozsahů. Oválný reproduktor v samostatné skříňce, plechová skříň, oddělený napáječ s vibrační vložkou obsahuje i koncový zesilovač přijímače.


Description: Car radio - AM/FM superheterodyn with autoaccu power 6 or 12V. Automatic tuning control, separated speaker, metall cabinet, separated power changer with power amplifier.