Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2114B


Rok výroby/ Production: 1984/86 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 4x KF124, MBA810DAS, KA261, KZZ73

Popis: Autorádio - sedmiobvodový AM superhet s rozsahem DV a SV a 2 keramickými filtry 455kHz. Napájení z autobaterie 12V. Oválný reproduktor v samostatné skříňce. Pouzdro z plechu, plastový panel a knoflíky.


Description: Car radio - AM (MW, LW) 7 circuit superheterodyn powered from autoaccu power 12V. Separated speaker. Panel from plastic, metall cabinet.