Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2710B "Zuzana"

Rok výroby/ Production: 1964/65 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 3x SFT317(OC170), OC76, 104NU71, OC72, GA201

Cena / Price (1965): 600,- Kčs


Popis: Kapesní pětiobvodový superhet (SV) s napájením z destičkové baterie 9V. Kruhový reproduktor o prům. 50 mm, feritová anténa, plošné spoje. Plastová skříňka v různobarevném provedení, děrovaná maska z eloxovaného hliníku, stupnice z plexiskla, hranatý odznak Tesla, kožené nebo koženkové pouzdro s prodlužovacím řemínkem pro nošení v ruce i přes rameno. Nejmenší československý tranzistorový přijímač.


Description: Pocket transistor AM (MW) superheterodyne powered from 9V battery. Round speaker 50mm, ferrite antena, printed circ. board. Plastic cabinet, metal mask, skin case with handle. The smallest Czechoslovakia transistor receiver.