Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2805B-3 "T63"

Rok výroby/ Production: 1963/64 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: OC170, 2x 155NU70, 105NU70, 106NU70, 2x 104NU71, 5NN41, 1NN41

Popis: Přenosný kufříkový tranzistorový superhet (KV, SV, DV) s napájením z vestavěných 6 monočlánků typu D, R20 o celkovém napětí 9V. Kruhový reproduktor o prům. 117 mm, feritová anténa, tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, plošné spoje. Vývody pro magnetofon, externí reproduktor, anténu, uzemnění. Plastová skříň v různobarevném provedení, kovové sklopné držadlo. Přijímače nesly rovněž název Jalta.


Description: Portable transistor AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from 6x 1,5V cells (D, R20). Round speaker 117mm, ferrite antena, printed circ. boards, DIN connectors for tape recorder, speaker, external antena and ground. Plastic cabinet in various colors, metal handle. Some series have the name "Jalta".