Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2812B "Akcent"

Rok výroby/ Production: 1964/65 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 5x OC170, OC75, OC71, 2x GC500, KA501, 2x GA206, GA201

Cena / Price (1965): 1400,- Kčs


Popis: Přenosný kufříkový tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, DV) s napájením z vestavěných 6 monočlánků typu D, R20 o celkovém napětí 9V. Kruhový reproduktor o prům. 117 mm, feritová anténa, teleskopická anténa, plošné spoje, tlačítka pro ovládání tónové clony a úsporný provoz. Plastová skříň v různobarevném provedení, plastové výsuvné držadlo, přípojky pro reproduktor a magnetofon.


Description: Portable transistor AM/FM superheterodyne powered from 6x 1,5V cells (D, R20). Round speaker 117mm, ferrite antena, printed circ. boards, SW metal antena. Tone control and power spare switch. Plastic cabinet in various colors, plastic handle, DIN connectors for tape recorder and speaker.