Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2816B "Mambo"

Rok výroby/ Production: 1966/68 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 5x OC170, 2x GC516, 2x SFT352, GA201, 2-GA206, StA

Popis: Přenosný kabelkový tranzistorový superhet (VKV 66-73MHz, KV, SV) s napájením z vestavěných baterií 2x 3V. Kulatý (65mm) reproduktor, feritová anténa, teleskopická anténa, plošné spoje. Plastová skříň, stupnice z plexiskla, kovové sklopné držadlo, pokryté plastem, přípojka pro sluchátko. Přijímače během výroby prodělaly několik konstrukčních změn a osazení tranzistorů v nf zesilovači. První výrobky nesly název "Letkis".

Mambo je lidový tanec původně z Kuby, kde ho lidé tančili na oslavy plodnosti a v době sklizně cukrové třtiny, je to výrazně pánevní tanec. Z této karibské oblasti se dál rozšířily jeho další formy. Protože tanec Mambo je původně nepárový lidový tanec, vznikla i jeho párová forma Mambo - Bolero.

Letkis je původem starý finský tanec, jakási odrůda finské lidové polky, patřící do skupiny tzv. východních polek.


Description: Portable transistor AM/FM OIRT superheterodyne powered from 2x 3V cells. Round (65mm) speaker, ferrite antena, printed circ. boards, SW metal antena. Plastic cabinet, scale from plexiglass, metal/plastic handle, Connector for headphone.