Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2822B "Menuet" a 2822B-3 "Menuet 2"

Rok výroby/ Production: 1969/70 (Menuet 2 1970/71) (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 5x OC170, 107NU70, KC508, GC511/521, GA201, GA202, 2-GA206, KA501

Cena/ Price (1973) 500,- Kčs


Popis: Přenosný kabelkový tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, (Menuet 2 i DV)) s napájením z vestavěných baterií 2x 3V (typ 2R10). Oválný reproduktor, feritová anténa, teleskopická anténa, plošné spoje. Plastová skříň v různobarevném provedení, plastové sklopné držadlo, přípojky pro reproduktor a externí napájení.

Menuet (také minuet či italsky minuetto) je párový tanec francouzského původu ve 3/4 taktu. Dále se tak nazývá hudební forma, která se vyvinula z doprovodu tohoto tance a od Lullyho doby často navíc obsahuje i kontrastní střední část zvanou trio, zvanou tak proto, že byla psána pro tři hudební nástroje. Menuet pravděpodobně vznikl počátkem 17. století a stal se typickým dvorním tancem, galantním, pomalým a ceremoniálním.


Description: Portable transistor AM/FM superheterodyne powered from 2x 3V 2R10 cells. Oval speaker, ferrite antena, printed circ. boards, SW metal antena. Plastic cabinet in various colors, plastic handle, Connectors for speaker and external power.