Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2833AB "Unisono"

Rok výroby/ Production: 1981 - 1985 (Tesla Bratislava)

Popis: Přenosný monofonní kazetový radiomagnetofon, napájený ze střídavé sítě 220V/50Hz, nebo z 6 velkých monočlánků typu D 1,5V. Vlnové rozsahy VKV OIRT i CCIR, KV, SV, DV, vestavěná feritová anténa pro SV, DV, a teleskopická prutová pro KV a VKV. Vestavěný mikrofon, konektor pro připojení externího zdroje signálu, výstup na reproduktor. Plastová skříň, sklopné držadlo, kazetová mechanika SM-1 maďarské výroby, vybavená koncovým vypínáním při přehrávání i převíjení, možnost převíjení bez zrušení funkce přehrávání (tzv. cueing), automatické řízení úrovně nahrávání, tlačítko pauzy.

Unisono (italsky jednohlas) je v původním významu vztah (souzvuk) dvou tónů či hlasů, které hrají týž zvuk v témže tempu. Jedná se o tentýž zvuk/tón stejné frekvence (byť s rozdílným témbrem), hrané (či zpívané) dvěma nástroji (hlasy).


Description: Portable mono AM/FM (FM 66-73, 88-104 MHz, SW, MW, LW) cassette recorder, powered from AC net 220V/50Hz or battery 6x D cells 1,5V. Ferrite and telescopic antena, internal microphone, connectors for external source and speaker. Plastic cabinet and handle, tape mechanic SM-1 imported from Hungary (autostop, cueing, pause, automatic record level control)