Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2834B-1 "Rondo"

Rok výroby/ Production: 1983/85 (Tesla Bratislava, n.p.)

Integrované obvody/ IC: A244D, MBA810A, dioda GA201

Cena/ Price: 550,- Kčs

Popis: Přenosný přijímač s rozsahem SV, DV a napájením ze dvou plochých baterií 4,5V. Přepínač tónové clony a vlnových rozsahů, regulátor hlasitosti s vypínačem napájení, zdířka pro externí napájení. Plastová skříň, výsuvné držadlo.

Rondo znamená kruh nebo kolečko. V hudbě rondo znamená zhruba toto: (Příklad) Píseň X - Píseň Y - Píseň X - Píseň N - Píseň X - Píseň M - Píseň X. Jedná se o hudební formu, v níž se jeden díl několikrát (a to nejméně třikrát) opakuje a mezi jeho návraty jsou vkládány další kontrastní díly, krátká témata - malé rondo, delší celky - velké rondo.


Description: Portable AM receiver (MW, LW) with battery power 2x 4,5V. Tone switch, band switch, volume control with power switch, jack for external power. Plastic cabinet.