Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2836AB-1 "Arioso 2"

Rok výroby/ Production: 1990/91

Polovodiče/ Semiconductors: 4x KF124, 2x KF125, GC521K, 4x KB105Z, GA201, 2-GA206, MBA810DAS, 4x KY130/80

Popis: Přenosný přijímač s rozsahem KV, SV, DV, VKV1 66-73MHz, VKV2 88-108MHz a napájením ze sítě 220V/50Hz nebo z baterií. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, otočný regulátor hlasitosti. Plastová skříň, sklopné držadlo, teleskopická anténa, výstup na magnetofon a další reproduktor, zástrčka pro síťovou šňůru. Oproti přijímači 2836AB "Arioso" má rozdělený rozsah VKV na dvě pásma, prodloužený rozsah CCIR do 108MHz a nemá tlačítko AFC. Na přijímači již není nikde uveden název TESLA, ani výrobce.

Arioso (množné číslo: ariosi) je hudební skladba pro pěvecké sólo a instrumentální doprovod. Je zpěvnější a méně dramatické než zpívané slovo při recitativu, ale má otevřenější a méně pevnou hudební formu než árie. Je to obvykle melodický náběh k árii uprostřed nebo na konci recitativu doprovázeného hudbou, zpěvná část recitativu.

Ariosi se obvykle nenacházejí jednotlivě, ale jako hudební věty oper, oratorií nebo kantát; typické texty jsou například biblická slova, která se nerýmují, ale přesto mají méně vyprávěcí než lyrický charakter. Arioso by tedy mohlo být svým způsobem považováno za nástupce volného madrigalu.

Objevilo se v průběhu šestnáctého století, současně s doprovodnou monodou a operou, od nichž je neoddělitelné. Používá se nejen v lyrickém zpěvu, ale v jakémkoli hudebním žánru, kde existuje příběh nebo vývoj dramatické akce, jako je kantáta, oratorium atd. Podobá se recitativnímu doprovodu, s nímž je často zaměňováno.


Description: Portable AM/FM receiver (SW, MW, LW, FM1 66-73MHz, FM2 88-108MHz) powered from 220V/50Hz or battery. Plastic cabinet, telescopic antena, tape recorder and external speaker connector.