Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 3002B "Minor Duo"

Rok výroby/ Production: 1958 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1H33, 1F33, 1AF33, 1L33


Popis: Přenosný pětiobvodový superhet (KV, SV) s napájením z vestavěných baterií, anodové 67,5V a žhavicího monočlánku 1,4V, nebo podstavcového síťového zdroje 220V/50Hz, umožňujícího zároveň regeneraci vestavěných baterií. Reproduktor o prům. 95 mm, skříň s bakelitovými kryty a plechovými postranicemi, bakelitová maska reproduktoru, kožený popruh. Přídavný zdroj má skříň z bakelitu, pertinaxové dno a tříkolíkový konektor k propojení s přijímačem. Vpředu jsou tři tlačítka s funkcemi vypnuto, provoz a dobíjení (regeneraci) vložených baterií v přijímači.


Description: Portable tube AM (SW, MW) superheterodyne powered from 67,5V anode battery and 1,5V heating cell or 220V/50Hz stand power, available also for battery regeneration. Round speaker 95mm, bakelite covers, metal cabinet, skin handle.