Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 3101B

Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1H33, 3x 1F33, 1AF33, 3L31

Cena / Price (1955): 855,- Kčs


Popis: Přenosný sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z vestavěných baterií, anodové baterie 90V a šesti žhavicích monočlánků, zapojených paralelně. Reproduktor o prům. 170mm, dřevěná skříň potažená koženkou, bakelitová maska, plechová stupnice pod sklem, držadlo.


Description: Portable AM tube superheterodyne powered from anode battery 90V and heating 6 cells 1,5V in paralell circuit. Round speaker 170mm, wooden cabinet covered by plastic skin, bakelite mask, metal scale under glass protection, handle.