Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 3102AB "Orient"

Rok výroby/ Production: 1956 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1H35, 1F33, 1AF33, 3L31, 6Z31


Popis: Přenosný šestobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením z vestavěných baterií (anodové 90V a žhavicí baterie 7V, složené z 5 monočlánků), nebo z vestavěného síového zdroje 110, 125, 145, 200, 220 a 245V/50Hz. Reproduktor o prům. 160 mm, bakelitová dvoudílná skříň, bílá maska, plechová stupnice pod plexisklem, kovová mřížka reproduktoru, výklopný kryt stupnice, plastové držadlo, teleskopická anténa.


Description: Portable AM (SW1, SW2, MW, LW) 6 circuit tube superheterodyne powered from anode battery 90V and 5 heating cells 1,4V or internal power supply 110, 125, 145, 200, 220 and 245V/50Hz. Round speaker 160 mm, bakelite cabinet, plastic white mask, metal scale under plexiglass with draw-out cover, plastic handle, telescopic antena.