Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 3103AB "Rekreant"

Rok výroby/ Production: 1957/58 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1H34, 2x 1F34, 1AF34, 1L34

Cena/ Price: (1958) 1150,- Kčs, (1961) 680,- Kčs


Popis: Přenosný sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) s napájením z vestavěných baterií (anodové 90V a žhavicího monočlánku 1,4V), nebo z vestavěného síového zdroje 120 nebo 220V/50Hz. Při síovém napájení je možno regenerovat vložené baterie. Reproduktor o prům. 100mm, bakelitová dvoudílná skříň, bílá maska, dělená stupnice z plexiskla, bílé krycí bočnice a držadlo s ozdobnými pásy z eloxovaného hliníku. Po vyrobení prvního tisíce kusů byly elektronky řady 34 (žhavení 1,2V/30mA) nahrazeny řadou 33 (1,4V/25mA).


Description: Portable AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW) tube superheterodyne powered from anode battery 90V and heating cell 1,4V or internal power supply 120 or 220V/50Hz. Round speaker 100mm, bakelite cabinet, plastic white mask, plexiglass scales, plastic handle. After production of 1000 receivers tubes of series 34 (1,2V/30mA heating) were replaced by 33 series (1,4V/25mA).