Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 323A

Rok výroby/ Production: 1964/66 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86

Cena / Price (1965): 750,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (SV) - osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením 220V/50Hz (provedení 323A-1 s napájením 120V/50Hz). Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, selenový usměrňovař PM28RA, plošné spoje. Oválný reproduktor 100 x 160 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. V návodu k obsluze a některých prospektech je přijímač pojmenován "Jubilant". Přijímač se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1016A "Sonáta".


Description: 6 circuit AM (SW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz.(Version 323A-1 from 120V/50Hz). Keyboard function switch, selenium rectifier PM28RA, printed circuit board, oval speaker 100 x 160 mm, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1016A "Sonata".