Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 324A "Nocturno"

Rok výroby/ Production: 1966/67 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, ECL86

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, PM28RA


Popis: Šestiobvodový (SV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, feritová anténa, plošné spoje. Oválný reproduktor 100 x 160 mm, stupnice z plexiskla, plechová děrovaná maska, bakelitová skříň.

Nocturno nebo nokturno je hudební skladba s náladou krásné noci, též obraz noční krajiny nebo noční zastaveníčko.


Description: 6 circuit AM (MW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, ferrite antena, printed circuit board, oval speaker 100 x 160 mm, plexiglass scale, bakelite cabinet, metal mask.