Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 326A "Tosca"

Rok výroby/ Production: 1967/68 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, ECL86

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, PM28RA

Popis: Šestiobvodový (SV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, plošné spoje, feritová anténa. Oválný reproduktor 100 x 160 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, kovový nápis "TESLA".

Tosca je název opery Giacoma Pucciniho z roku 1900. Autory libreta jsou Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, kteří je napsali na základě předlohy - dramatu La Tosca od Victoriena Sardou (La Tosca měla premiéru v Paříži v roce 1887 se Sarah Bernhardtovou v hlavní roli).


Description: 6 circuit AM (MW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, ferrite antena, printed circuit board, oval speaker 100 x 160 mm, glass scale, wooden cabinet, metal "Tesla" sign.