Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 335A "Nabucco"

Rok výroby/ Production: 1968/69 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, ECL86

Polovodiče /Semiconductors: 2-GA206, PM28RA

Cena/ Price (1973) 800,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (SV, DV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, tónová clona, plošné spoje. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, kovový nápis "TESLA". Chassis přístroje bylo použito i v gramorádiu 1021A "Opereta".

Nabucco je název opery Giuseppe Verdiho z roku 1842. Autorem libreta je Temistocle Solera. Název opery vznikl zkrácením jména biblické postavy - krále Nebukadnesara II.


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, ferrite antena, printed circuit board, round speaker 165 mm, glass scale, wooden cabinet, metal "Tesla" sign. Chassis was also used in 1021A "Opereta" radiogram.