Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 407U

Rok výroby/ Production: 1951/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N, EM11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220 a 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, elektronkový indikátor vyladění, skleněná stupnice, dřevěná skříň, papírová zadní a spodní stěna. Galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor a vstup pro gramofonovou přenosku. Mf kmitočet 452 kHz.

Vývozní verze:

  • 407U-2: Odlišná ladicí stupnice.
  • 407U-5: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Mf kmitočet 468kHz.
  • 407U-7: KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Stupnice bez názvů vysílačů. Mf kmitočet 468 kHz.

  • Description: 6 circuit superhet (SW1, SW2, MW, LW) with AC/DC 120, 150, 220 and 240V/30-100Hz power net. Round speaker with 160 mm diameter, tube tuning indicator, isolated pick up and second speaker connectors, glass scale, wooden cabinet, paper back and bottom cover. IF frequency 452 kHz.

    Export version:

  • 407U-2: Different scale.
  • 407U-5: Wavebands SW1, SW2, SW3, SW4, MW. IF frequency 468 kHz.
  • 407U-7: SW1, SW2, SW3, SW4, MW. Scale without station names. IF frequency 468 kHz.