Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4102U "Mánes"


Rok výroby/ Production: 1957/59 (Tesla Strašnice, n.p.; Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 3x PCF82, 3x EF80, PABC80, 2x PL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 351QP44, 1NN40, 40VS380 (selenový usměrňovač).


Popis: Šestikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 35 cm, na přední stěně vlevo knoflík pro ovládání hlasitosti s vypínačem sítě, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Pod spodní hranou regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně regulátor zaostření, výška obrazu a linearita.

Na přijímači bylo provedeno během výroby mnoho změn. Přijímače prvního provedení měly osazeny jen 2 kanály, síťovou šňůru s textilním opletením a gumovou Flexo zástrčkou, na pojistkovém nosníku byly tři pojistky (jištění žhavicí větve, anodové a obvodu řádkového rozkladu. Objímky pro elektronky PL81 a PY83 jsou keramické, nověji se pro PY83 montuje pertinaxová.

U dalších sérií se osazují všechny polohy kanálového voliče, síťová šňůra je z PVC, odpadá pojistka anodového napětí řádkového rozkladu a mění se zapojení rozkladových obvodů. Část výroby je v roce 1959 převedena do Tesly Orava, liší se nápisy na zadní stěně. Poslední série z Tesly Strašnice nemá tlumivku v obvodu anodového zdroje a další změny v zapojení. Jednotlivé přístroje se liší i čísly osazených kanálů podle oblastí, kam byly dodávány. Změna je vyznačena barvou na hřídeli kanálového voliče a čísla kanálů jsou vyražena na zadní stěně.

Televizor byl pojmenován podle českého malíře Josefa Mánesa (12. 5. 1820 Praha – 9. 12. 1871 Praha)


Description: 6 channel superheterodyne TV receiver with OIRT 6,5 MHz sound system and 220V/50Hz operation. Square 35 cm diameter CRT with protective glass. Wooden cabinet, left side mounted round speaker, paper bottom and back covers. On front panel from left volume/power switch control, under mask contrast, vertical /horizontal synchronization, brightness. Right knob is for carousell channel switch and tuning.

TV was named by Czech painter Josef Mánes (12. 5. 1820 Praha – 9. 12. 1871 Praha)