Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4106U "Ametyst"

Rok výroby/ Production: 1960/62 (Tesla Strašnice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 3x PCF82, 4x EF80, PABC80, PL82, PCL82, ECH81, PL83, PL36, PY83, DY86, AW43-80, 7NN40

Cena/ Price (1960): 3500,- Kčs


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Napájení 220V/50Hz Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm a vychylovacím úhlem 90 stupňů. Ovládání hlasitosti, tónové clony a volby kanálů na pravém boku, Pod spodní hranou masky regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně regulátor zaostření, výška obrazu, linearita, vyjasňovač a konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014. Dřevěná skříň, ochranné vyjímatelné sklo obrazovky, bílé plastové rámečky a kryt reproduktoru. Papírový zadní a spodní kryt. První série měla pod obrazovkou ještě elektrostatický výškový reproduktor.

Ametyst je minerál, odrůda křemene různých odstínů fialové barvy. Nachází se především v dutinách zásaditých hornin (geodách).


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50Hz AC power. 43 cm picture tube with protective glass, wooden cabinet, white plastic lines, paper back and bottom covers. Volume and tone control and channel caroussel switch on right side, brightness, contrast and synchronisation controls under mask. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness). Round speaker on left side, electrostatic high tone speaker under screen (only part of production).