Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4131U "Orava 131"

Rok výroby/ Production: 1970/71 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCH200, PCL85, PCL86, PCF802, PL500, PY88, DY86, 502QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 18 diod, 9 tranzistorů


Popis: Televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz, u typu 4131U-a i 5,5MHz). Plynulé ladění ve všech televizních pásmech pomocí dvou tunerů vyráběných v licenci formy HOPT, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 50 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 50 cm picture tube, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.