Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4206U "Astra"Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes:

  • 4206U-2: PCC84, 2x PCF82, 4x EF80, 2x PABC80, 2x ECC82, 2x PL82, PL81, PY83, DY86, MW43-61 (430QP44)
  • 4206U-6: PCC84, 2x PCF82, 3x EF80, 2x PABC80, 3x ECC82, 2x PL82, PL83, PL81, PY83, DY86, MW43-61

  • Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Napájení 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, na přední stěně vlevo dvojknoflík pro ovládání hlasitosti, a tónové clony, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Čtyři menší knoflíky ovládají jas, kontrast a obě synchronizace. 2 reproduktory, středotónový na pravém boku a výškový vpředu pod ozdobnou mřížkou. Na zadní stěně konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014.


    Description: TV receiver with 43 cm picture tube, 12 channel VHF superheterodyn for 220V/50Hz AC power. Wooden cabinet, bakelite knobs, back and bottom covers from paper. Left double knob for volume, and tone control, right double knob for channel selector and tuning. Small 4 knobs for brightness, contrast and synchronisations control. 2 speakers, round on right side and small for high tones under mask. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness).